SPIRIT Slovenija

Projekt IP4SMEsIPforSMEs – Vloga intelektualne lastnine (IL) pri oblikovanju dodane vrednosti skozi medregionalno izmenjavo IL

TIA je v februarju 2012 pričela z aktivnostmi na projektu IPforSMEs, sofinanciranem v okviru Operativnega programa Slovenija – Italija 2007–2013.

Namen projekta je razvoj kompetenc, organizacijskih modelov, orodij in mrežnega povezovanja med svetom znanstvenih raziskav in lokalnim gospodarstvom v zainteresiranih čezmejnih regijah, z namenom vpeljave mehanizmov po scenariju t. i. odprte inovacije.

Specifični cilji projekta:

1. Razumevanje različnih pristopov in izkušenj v dveh državah (Italija/Veneto in Furlanija-Julijska krajina in Slovenija) pri komercializaciji IL ter izvajanje izobraževanj, e-učenja in primerjav z najboljšimi praksi.

2. Realizacija pilotnih primerov ovrednotenja in komercializacije medregionalne IL, ki omogoča realizacijo vrednosti IL na trgu.

Partnerji v projektu so:

 • Treviso Technologia,
 • Veneto Innovazine s. p. a.,
 • Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Venezia,
 • Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Padova,
 • Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Udine,
 • Friuli innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico,
 • Consorzio per l’area di Ricerca Scientifica e Tecnologica di Trieste (Consorzio AREA),
 • Inštitut »Jožef Stefan«,
 • Gospodarska zbornica Slovenije, Center za poslovno usposabljanje,
 • Univerzitetni razvojni center in inkubator Primorske,
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Urad za intelektualno lastnino.

V okviru projekta IPforSMEs so izhajale elektronske novice: 

Več o vsebinskem delu projekta najdete v publikaciji:

Trajanje projekta: 1. 2. 2012 - 31. 7. 2014

Kontakt: SPIRIT Slovenija, javna agencija, Kontaktna oseba: Maja Polanec, e-naslov: nbkb/qpmbofdAtqjsjutmpwfojb/tj.